Scroll to top
© 2019 Brasov Kids Trophy.

Regulament

Braşov Kids Trophy
24 februarie 2019

Braşov Kids Trophy la schi alpin, este o competiţie open pentru copiii până la 12 ani, organizată de Nan Schi Club in asociere cu Primăria Braşov.

Scopul competiţei

Este atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive. Întrecerile vor fi în aşa fel organizate încât să dea posibilitatea celor mai tineri practicanți ai schiului alpin, să-și perfecționeze deprinderile tehnico – tactice specifice și să-și pună în valoare talentul sportiv.

Condiții de participare

Pot participa copii, fete şi băieţi, legitimați la cluburi sportive de profil sau nelegitimaţi, la una din următoarele categorii de vârstă:

  • fete născute în 2013 şi mai mici
  • băieți născuţi în 2013 şi mai mici
  • fete născute între 2011 – 2012
  • băieți născuţi între 2011 – 2012
  • fete născute între 2009 – 2010
  • băieți născuţi între 2009 – 2010
  • fete născute între 2007 – 2008
  • băieți născuţi între 2007 – 2008.

NUMAR MAXIM DE CONCURENTI INSCRISI 200 !!!

Modul de desfășurare

Competiţia se va desfăşura pe pârtia Lupului jos din Poiana Braşov .  Locul de desfășurare va fi făcut public prin mass-media locală și internet pe site-ul asociației, www.ski-kids.ro, conform calendarului competițional.

Pentru concursul desfăşurat în Poiana Braşov, va fi aleasă una din pârtiile din masivul Postavarul, în funcție de starea stratului de zăpadă și disponibilitățile deținătorilor acestor pârtii.

Probe

Întrecerile vor consta într-o probă de slalom sau slalom uriaș în două manşe, respectând particularităţile de vârstă şi abilitățile tehnice ale participanților.

Marcarea traseului

Se va face de către un marcator desemnat de către organizator.

Arbitrajul și cronometrajul

Va fi asigurat de către membrii Nan Schi Club.

Înscrierea

ATENȚIE!

Înscrierea concurenţilor pentru Braşov Kids Trophy se va face numai on-line pe www.ski-kids.ro, până vineri 22 februarie , orele 18:oo si in limita a 200 inscrisi. După acest termen nu se mai primesc cereri de înscriere.

Înscrierea se face în baza cererii de înscriere (formular tip – inclusiv numărul de telefon şi adresa de email), aflată pe site-ul sus amintit, completată de unul din părinţi sau tutore legal şi a unei copii după cerificatul de naştere al copilului. Copia după certificatul de naștere va fi depusă la prima participare la secretariatul concursului.

Taxa de participare

Taxa de participare pentru Braşov Kids Trophy este de 30 de lei , pentru fiecare concurent și poate fi achitată cash la baza partiei Lupului in momentul ridicarii numarului de concurs si primirea unui pachet pentru fiecare competitor.

Validarea înscrierilor:

Ora 8.30 – 9.00. Secretariatul concursului validează înscrierile.

Ordinea startului primei manşe fiind stabilită prin tragere la sorţi, generată aleator de programul calculatorului după închierea înscrierilor.

Numerele de concurs se vor acorda la baza Partiei Lupului , zona de sosire, între orele 8.30-9.00.

Recunoaşterea traseului:

Ora 9.30 – 9.50. Concurenţii au dreptul la recunoaşterea traseului cu porţile montate, păşind pe schiuri în susul pârtiei pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi. Recunoaşterea traseului stil de competiţie atrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs se limitează numărul de parcurgeri a acestuia la maxim două coborâri pentru fiecare competitor.

Concurenţii vor purta în mod obligatoriu la recunoaştere numărul de concurs vizibil. În caz contrar concurentului nu i se va permite să facă recunoşterea.

Start în prima manşă:

Ora 10:00. Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 10 min. înaintea orei oficiale de start.

Folosirea căștii de protecție e obligatorie pentru toți competitorii. Cei care nu vor purta casca de protecţie nu au dreptul să ia startul în concurs.

Se interzice categoric accesul antrenorilor, monitorilor-preparatori sau susţinătorilor în zona delimitata a startului şi a sosirii, pe timpul desfăşurării competitiei.

Concurenţii trebuie să se prezinte la start în timp util. În caz contrar vor pierde dreptul de start. Cazurile de „forţă majoră” trebuie aduse la cunoştinţă oficialilor de la start, în caz contrar concurentul va pierde dreptul de start.

Concurenţii descalificaţi în prima manşă nu au dreptul să ia startul în manşa a doua. Deschizătorii şi ordinea în care aceştia vor lua startul în cele două manşe vor fi stabilite de organizatorul concursului.

Start în a doua manşă:

Ora de start a celei de a doua manşe va fi anunţată la cca. 15 min. după încheierea primei manşe. Ordinea de start pentru manşa a doua va fi comunicată la start cu aproximativ 10 min. înainte de plecarea primului deschizător. Primii 5 concurenți clasaţi din fiecare categorie de participanți vor pleca în ordinea inversă a timpilor realizați în prima manșă, după care se va pleca în ordinea timpilor realizați.

Afişarea rezultatelor:

Timpii de concurs şi clasamentul oficial vor fi afişate în cca. 30 de minute de la încheierea concursului. Timpii de sosire neofociali ai concurenților vor fi notați și afișați la vedere.

Numerele de concurs se predau obligatoriu la terminarea manşei secunde la zona de sosire.

Nepredarea numărului oficialului desemnat poate atrage descalificarea sportivului pentru restul etapelor rămase de desfășurat.

Clasamentul

Se face în funcţie de timpul realizat de fiecare participant, prin cumularea timpilor celor două manșe.

Contestaţii:

Contestaţiile se depun la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu taxa în valoare de 200 de lei, în maximum 15 min. de la afişarea rezultatelor oficiale. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de Juriul de concurs. Rezultatul contestației va fi făcut public în scris și afișat la panoul de afișaj. În cazul în care contestația este validată, taxa se returnează integral.

Festivitatea de premiere:

Are loc după încheierea timpului de depunere şi soluționare a contestaţiilor. Organizatorul va oferi diplome, medalii şi premii participanţilor aflaţi pe primele trei locuri în clasamentul final al etapei. Premiile şi cadourile nu se vor acorda celor absenţi la premiere, acestora păstrându-li-se doar diploma, medalia şi respectiv cupa.

Asistența medicală:

Serviciul de prim ajutor şi de asistenţă medicală va fi asigurat de Serviciul Salvamont Poiana Braşov. Serviciile vor fi operabile pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului.

Se recomandă încheierea unei polițe de asigurare de sănătate.

Dispoziţii finale:

Prin înscrierea în competiţia Braşov Kids Trophy, părinţii participanţilor sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca numele şi prenumele participanţilor să fie făcute publice pe site-ul asociaţiei şi în mass-media.

Deasemenea, pozele făcute în timpul desfăşurării competiţiei şi la premiere, pot fi făcute publice şi folosite de către organizator în scopuri publicitare şi de promovare a sportului în general şi a competiţiei în special.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modificări prezentului regulament, cât şi pârtiei şi zilei de desfăşurare, astfel încât competiția să se ţină în condiţii cât mai bune și se obligă să aducă la cunoștință aceste modificări, celor interesați, cât mai repede posibil.

1.02.2019